فروش انواع الکترود و ملزومات جوشکاری
نمایندگی فروش محصولات مگماولد
محصولات

صفحه سنگ برش استیل

صفحه سنگ برای برش مقاطع Stanless Steel

سیم جوش توپودری E71T-5 مگماولد مدل FCW31

سیم جوش توپودری قلیایی برای جوش MAG

الکترود E10018-G مگماولد مدل EM175

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای نرماله و نرماله + تمپر شده دانه ریز و فولادهای ساختمانی خاص

فیلر راد (تیگ) G21-UM-65G مگماولد مدل TCARBIDE3000

سیم جوش برای سخت کاری سطحی و مقاوم سازی نسبت به سایش

سیم جوش زیرپودری EA2 مگماولد مدل SW702Mo

سیم جوش برای جوش زیر پودری

سیم جوش زیرپودری EM12 مگماولد مدل SW702

سیم جوش برای جوش زیر پودری

الکترود E20-UM-50CTZ مگماولد مدل EH585

الکترود با روکش قلیایی، برای سخت کاری سطحی و مقاوم سازی نسبت به سایش

سیم جوش توپودری E71T-1 مگماولد مدل FCW15

سیم جوش توپودری روتیلی برای جوش MAG

نمایندگی رسمی محصولات برند

مگماولد

magmaweld صفحه اصلی
مقالات آموزشی