فروش انواع الکترود و ملزومات جوشکاری
نمایندگی فروش محصولات مگماولد
محصولات

صفحه سنگ برش استیل

صفحه سنگ برای برش مقاطع Stanless Steel

الکترود E10018-G مگماولد مدل EM175

الکترود با روکش قلیایی برای جوشکاری فولادهای نرماله و نرماله + تمپر شده دانه ریز و فولادهای ساختمانی خاص

سیم جوش توپودری E71T-1 مگماولد مدل FCW15

سیم جوش توپودری روتیلی برای جوش MAG

فیلر راد (تیگ) G21-UM-65G مگماولد مدل TCARBIDE3000

سیم جوش برای سخت کاری سطحی و مقاوم سازی نسبت به سایش

سیم جوش زیرپودری EM12 مگماولد مدل SW702

سیم جوش برای جوش زیر پودری

سیم جوش توپودری E71T-5 مگماولد مدل FCW31

سیم جوش توپودری قلیایی برای جوش MAG

سیم جوش زیرپودری EA2 مگماولد مدل SW702Mo

سیم جوش برای جوش زیر پودری

الکترود E20-UM-50CTZ مگماولد مدل EH585

الکترود با روکش قلیایی، برای سخت کاری سطحی و مقاوم سازی نسبت به سایش

نمایندگی رسمی محصولات برند

مگماولد

magmaweld صفحه اصلی
مقالات آموزشی