نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 20 40 60

سیم جوش حلقه ای (میگ مگ) ER316LSi مگماولد مدل MI316LSi

سیم جوش برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

سیم جوش حلقه ای (میگ مگ) ER312 مگماولد مدل MI312

سیم جوش برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن آستنیتی و مقاوم به حرارت و نیز اتصال این فولادها به فولادهای ساده یا کم آلیاژ / فولادهای ریختگی

سیم جوش حلقه ای (میگ مگ) ER310 مگماولد مدل MI310

سیم جوش برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن آستنیتی و مقاوم به حرارت و نیز اتصال این فولادها به فولادهای ساده یا کم آلیاژ / فولادهای ریختگی

سیم جوش حلقه ای (میگ مگ) ER309LSi مگماولد مدل MI309LSi

سیم جوش برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

سیم جوش حلقه ای (میگ مگ) ER308LSi مگماولد مدل MI308LSi

سیم جوش برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت

سیم جوش حلقه ای (میگ مگ) ER307 مگماولد مدل MI307Si

سیم جوش برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن آستنیتی و فولادهای مقاوم به حرارت، و نیز اتصال این فولادها با فولادهای ساده و کم آلیاژ / فولادهای ریختگی