نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 20 40 60

فیلر راد (تیگ) R60 مگماولد مدل OG2

سیم جوش برای جوشکاری بر روي فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ

فیلر راد (تیگ) R45 مگماولد مدل OG1

سیم جوش برای جوشکاری بر روي فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ