نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 20 40 60

سیم جوش حلقه ای (میگ مگ) ER90S-G مگماولد مدل MG225

سیم جوش برای جوشکاری فولاد های غیر آلیاژی و کم آلیاژ

سیم جوش حلقه ای (میگ مگ) ER80S-G مگماولد مدل MG215

سیم جوش برای جوشکاری فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ

سیم جوش حلقه ای (میگ مگ) ER80S-D2 مگماولد مدل MG206

سیم جوش برای جوش MAG در فولاد های مقاوم به خزش

سیم جوش حلقه ای (میگ مگ) ER80S-G مگماولد مدل MG205

سیم جوش برای جوشکاری فولاد های مقاوم به خزش مورد استفاده در فولادهای لوله و دیگ های بخار، همچنین فولادهای ریختگی

سیم جوش حلقه ای (میگ مگ) ER100S-G مگماولد مدل MG180

سیم جوش برای جوشکاری فولادهای غیر آلیاژی و کم آلیاژ