نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 20 40 60

الکترود ENiCrMo-4 مگماولد مدل ENI424

الکترود با روکش روتیلی برای سخت کاری سطحی و مقاوم سازی نسبت به سایش

الکترود ENiCrFe-3 مگماولد مدل ENI422

الکترود با روکش قلیایي برای جوشکاری آلیاژهای نیکل

الکترود ENiCu-7 مگماولد مدل ENI420

الکترود روکش دار برای جوشکاری آلیاژهای نیکل

الکترود ENiFe-CI مگماولد مدل ENI416

الکترود با روکش قلیایی برای جوش نا همگن در چدن

الکترود ENiCu-B مگماولد مدل ENI406

الکترود با روکش قلیایی برای جوش نا همگن در چدن

الکترود ENiCu-B مگماولد مدل ENI404

الکترود با روکش قلیایی برای جوش نا همگن در چدن

الکترود ENi-CI مگماولد مدل ENI402

الکترود با روکش قلیایی برای جوش نا همگن در چدن

الکترود ENi-CI مگماولد مدل ENI400

الکترود با روکش قلیایی برای جوش نا همگن در چدن